суша

България, разположена в югоизточната част на Европа, има разнообразен климат, който включва както континентални, така и морски влияния. Това води до различни метеорологични условия в различните части на страната. Един от най-важните аспекти на климата, особено за селското стопанство и водоснабдяването, е сезонната промяна на валежите.

Най-сухият период от годината

В България най-сухият период обикновено е през летните месеци – юли и август. През тези месеци средната месечна сума на валежите значително намалява, като в някои райони на страната може да паднат под 30 мм за целия месец. Този период на засушаване е характерен за цялата страна, но е особено изразен в южните и централните части на България, където горещите температури и липсата на валежи могат да доведат до сериозни суши.

Фактори, влияещи на валежите

  • Континентален климат: Вътрешността на страната, особено Северна България и Горнотракийската низина, се характеризира с континентален климат, който води до големи температурни амплитуди и по-малко валежи през лятото.
  • Планински бариери: Стара планина и Родопите играят роля на климатични бариери, които могат да задържат влагата и да намалят валежите в низините.
  • Средиземноморски влияния: В южните части на България и по Черноморието, средиземноморските климатични влияния могат да смекчат сушата, но не и да я предотвратят напълно.

Последствия от засушаването

Сушите през лятото могат да имат сериозни последствия за селското стопанство, като намалена реколта и необходимост от напояване. Това също така може да доведе до недостиг на вода за битови и промишлени нужди, както и до повишен риск от горски пожари.

Решение за водоснабдяване

В контекста на засушаването и нуждата от допълнителни водоизточници, V & A Drilling предлага професионални услуги за сондажи за вода в цялата страна. С нашата помощ можете да осигурите надежден източник на вода дори в най-сухите периоди от годината. Свържете се с нас за повече информация и консултации относно вашите специфични нужди и проекти.