Един от най-важните аспекти при създаването на водоснабдителен сондаж е неговата дълбочина. Правилно проектираният и изграден сондаж може да осигури надежден източник на вода, дори в най-сухите летни месеци. Дълбочината на сондажа е ключов фактор, който влияе върху устойчивостта на водоизточника и неговата способност да отговаря на нуждите на потребителите.

Определящи фактори за дълбочината на сондажа

 1. Геоложки условия:
  • Различните райони на България имат различни геоложки характеристики. Водните пластове могат да бъдат разположени на различни дълбочини в зависимост от типа на скалите и почвите.
  • В планинските и предпланинските райони водоносните хоризонти могат да бъдат по-дълбоки, докато в равнините те често са по-плитки.
 2. Качество и количество на водата:
  • Дълбоките сондажи обикновено осигуряват по-стабилно количество вода и по-малък риск от замърсяване.
  • Водата от по-дълбоки слоеве е по-малко податлива на сезонни промени и засушавания.
 3. Промени в нивото на подпочвените води:
  • Нивото на подпочвените води може да варира значително през годината. През летните месеци, когато валежите са по-малко, нивото на водата може да спадне.
  • За да се избегне пресъхване на сондажа през лятото, е необходимо да се проучи и предвиди тези сезонни колебания.

Препоръчителна дълбочина на сондажа

В България средната дълбочина на сондажите за битови нужди варира между 30 и 100 метра. За да се осигури устойчивост на водоснабдяването през летните месеци, се препоръчва дълбочина над 50 метра, но точната дълбочина трябва да се определя след геоложко проучване и консултация с експерти.

 • Плитки сондажи (до 30 метра): Подходящи за райони с високо ниво на подпочвените води, но по-рискови при сезонни засушавания.
 • Средни сондажи (30-70 метра): Осигуряват по-голяма стабилност и са по-подходящи за райони със средно ниво на подпочвените води.
 • Дълбоки сондажи (над 70 метра): Най-надеждни и устойчиви на сезонни промени, подходящи за райони с дълбоки водоносни хоризонти.

Значение на професионализма

Изграждането на надежден сондаж изисква експертно знание и опит. Изборът на правилното място и дълбочина на сондажа са ключови за дългосрочната му ефективност. Затова е от съществено значение да се доверите на професионалисти в областта.

V & A Drilling – Вашият надежден партньор

V & A Drilling предлага професионални услуги за сондажи за вода в цялата страна. Нашият екип от експерти ще ви помогне да определите най-подходящата дълбочина и местоположение на сондажа, за да осигурите надежден източник на вода, дори през най-сухите периоди. Свържете се с нас за повече информация и консултации относно вашите специфични нужди и проекти.