FAQs

Сондаж или кладенец, какво да изберем?

август 15th, 2023|Categories: |

Изборът между сондаж и кладенец може да зависи от много фактори, включително геоложки, климатични, финансови и практически съображения. Въпреки че и двете метода могат да бъдат използвани за извличане на подземни водни ресурси, съществуват различия между тях, които могат да ви насочат към единия или другия избор. Ето няколко фактора, които може да ви помогнат да [...]

Как се пробива сондаж?

ноември 17th, 2022|

Пробиването на сондаж, създава дълбока и тясна дупка в земята. Сондажната машина ще пробие почвата и скалите, докато достигне до подпочвените води. Продължителността на сондирането зависи от дълбочината на сондажа и какъв тип е почвата – глина, пясък, скала.

Go to Top