Пробиването на сондаж, създава дълбока и тясна дупка в земята. Сондажната машина ще пробие почвата и скалите, докато достигне до подпочвените води. Продължителността на сондирането зависи от дълбочината на сондажа и какъв тип е почвата – глина, пясък, скала.