Дълбочината на един сондаж се определя от нивото на подпочвените води и от това за какво клиентите ще използват водата от сондажа.