Цената на сондажните услуги зависи от различни фактори.