Разполагаме с ново специализираното оборудване, необходимо за изпълнение дори на най-сложните сондажни проекти.